جستجو برای:

   

7 آگهی

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - گيشا

75 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 9 سال ساخت، طبقه 5
قیمت ودیعه: 110,000,000
قیمت اجاره: 3,200,000
مشاور: صبا ملکی
کد ملک: 20016
تاریخ: 1398/01/20

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - گيشا

155 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 30 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 4,500,000
قیمت اجاره: 150,000,000
مشاور: صبا ملکی
کد ملک: 20015
تاریخ: 1398/01/20

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - سعادت آباد

130 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 6 سال ساخت، طبقه 4
قیمت ودیعه: 1,000
قیمت اجاره: 280,000,000
مشاور: رسول عسکرزاده
کد ملک: 20007
تاریخ: 1397/12/26

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - شهرك غرب

125 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 25 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 350,000,000
قیمت اجاره: 1,000
مشاور: ابوالفضل عزیزمحمدی
کد ملک: 20004
تاریخ: 1397/12/25

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - آل احمد

80 متر، موقعيت اداري ، 3 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 4
قیمت ودیعه: 25,000,000
قیمت اجاره: 4,000,000
مالک: آقای بابازاده
کد ملک: 10006
تاریخ: 1397/12/04

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - سعادت آباد

78 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 18 سال ساخت، طبقه 5
قیمت ودیعه: 180,000,000
قیمت اجاره: 10
مالک: خانم غفاری
کد ملک: 10004
تاریخ: 1397/12/04

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - مرزداران

180 متر، مسكوني ، 6 اتاق، 25 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 320,000,000
قیمت اجاره: 10
مالک: آقای ابراهیمی
کد ملک: 10003
تاریخ: 1397/12/04

لطفا منتظر بمانید...