جستجو برای:

   

46 آگهی

فروش آپارتمان در تهران - پونك

75 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 1,185,000,000
قیمت متری: 15,800,000
مشاور: رضا مرادی
کد ملک: 20049
تاریخ: 1398/03/18

فروش آپارتمان در تهران - پونك

75 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 1,185,000,000
قیمت متری: 15,800,000
مشاور: رضا مرادی
کد ملک: 20048
تاریخ: 1398/02/23

فروش آپارتمان در تهران - سردارجنگل

54 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 20 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 910,000,000
قیمت متری: 16,850,000
مشاور: رضا مرادی
کد ملک: 20047
تاریخ: 1398/02/19

فروش آپارتمان در تهران - وليعصر

110 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 1,250,000,000
قیمت متری: 10,500,000
مشاور: رضا مرادی
کد ملک: 20046
تاریخ: 1398/02/17

فروش آپارتمان در تهران - پونك

85 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 7 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 1,600,000,000
قیمت متری: 20,000,000
مشاور: رضا مرادی
کد ملک: 20045
تاریخ: 1398/02/17

فروش آپارتمان در تهران - پونك

80 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 16 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 1,600,000,000
قیمت متری: 20,000,000
مشاور: رضا مرادی
کد ملک: 20044
تاریخ: 1398/03/07

فروش آپارتمان در تهران - پونك

93 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت کل: 2,000,000,000
قیمت متری: 21,505,000,000
مشاور: رضا مرادی
کد ملک: 20043
تاریخ: 1398/02/17

فروش آپارتمان در تهران - اميرآباد

110 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 2,750,000,000
قیمت متری: 25,000,000
مشاور: میلاد آفرینی فرد
کد ملک: 20042
تاریخ: 1398/02/11

فروش آپارتمان در تهران - اميرآباد

170 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 5
قیمت کل: 5,100,000,000
قیمت متری: 30,000,000,000
مشاور: میلاد آفرینی فرد
کد ملک: 20041
تاریخ: 1398/02/11

فروش آپارتمان در تهران - پونك

69 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 17 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 1,104,000,000
قیمت متری: 16,000,000
مشاور: رضا مرادی
کد ملک: 20039
تاریخ: 1398/02/19

فروش آپارتمان در تهران - پونك

115 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 3 سال ساخت، طبقه 5
قیمت کل: 2,850,000,000
قیمت متری: 24,000,000
مشاور: رضا مرادی
کد ملک: 20038
تاریخ: 1398/02/19

فروش آپارتمان در تهران - گيشا

77 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 2,079,000,000
قیمت متری: 27,000,000
مشاور: علی فرجی
کد ملک: 20037
تاریخ: 1398/02/03

فروش آپارتمان در تهران - گيشا

117 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 3,276,000,000
قیمت متری: 28,000,000
مشاور: علی فرجی
کد ملک: 20036
تاریخ: 1398/02/03

فروش آپارتمان در تهران - گيشا

62 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 18 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 1,200,000,000
قیمت متری: 13,500,000
مشاور: علی فرجی
کد ملک: 20035
تاریخ: 1398/02/02

فروش آپارتمان در تهران - شهرآراء

124 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 22 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 1,600,000,000
قیمت متری: 133,225,806
مشاور: علی فرجی
کد ملک: 20034
تاریخ: 1398/02/02

فروش آپارتمان در تهران - گيشا

160 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت کل: 4,640,000,000
قیمت متری: 29,000,000
مشاور: علی فرجی
کد ملک: 20033
تاریخ: 1398/01/29

فروش آپارتمان در تهران - اميرآباد

80 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 2,200,000,000
قیمت متری: 22,000,000
مشاور: میلاد آفرینی فرد
کد ملک: 20032
تاریخ: 1398/01/29

فروش آپارتمان در تهران - اميرآباد

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 2,200,000,000
قیمت متری: 22,000,000
مشاور: میلاد آفرینی فرد
کد ملک: 20031
تاریخ: 1398/01/29

فروش آپارتمان در تهران - اميرآباد

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 2,200,000,000
قیمت متری: 22,000,000
مشاور: میلاد آفرینی فرد
کد ملک: 20030
تاریخ: 1398/01/29

فروش آپارتمان در تهران - اميرآباد

197 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت کل: 5,000,000,000
قیمت متری: 25,000,000
مشاور: میلاد آفرینی فرد
کد ملک: 20029
تاریخ: 1398/01/29

لطفا منتظر بمانید...